ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2011
ปรับปรุง 10/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 318654
Page Views 359642
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
2 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
4 โรงเรียนบ้านโคกแฝก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
5 โรงเรียนคุณวรวิทย์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
6 โรงเรียนบ้านโนนตาล บึงอ้อ ขามทะเลสอ
7 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) บึงอ้อ ขามทะเลสอ
8 โรงเรียนบ้านบุระไหว บึงอ้อ ขามทะเลสอ 044-430-103
9 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี บึงอ้อ ขามทะเลสอ
10 โรงเรียนบ้านพันดุง พันดุง ขามทะเลสอ
11 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา พันดุง ขามทะเลสอ -
12 โรงเรียนบ้านหนองสะแก พันดุง ขามทะเลสอ
13 โรงเรียนบ้านโคกแขวน พันดุง ขามทะเลสอ
14 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ
15 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองสรวง ขามทะเลสอ
16 โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ
17 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด โป่งแดง ขามทะเลสอ
18 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี โป่งแดง ขามทะเลสอ
19 โรงเรียนบ้านโนน โป่งแดง ขามทะเลสอ
20 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 044-383125
21 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
22 โรงเรียนบ้านหนุก ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
23 โรงเรียนบ้านหนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
24 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
25 โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
26 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
27 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
28 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ชีวึก ขามสะแกแสง
29 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ ชีวึก ขามสะแกแสง
30 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาด ชีวึก ขามสะแกแสง
31 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ชีวึก ขามสะแกแสง
32 โรงเรียนบ้านโนนผักชี ชีวึก ขามสะแกแสง
33 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) พะงาด ขามสะแกแสง
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำฯ พะงาด ขามสะแกแสง
35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
36 โรงเรียนบ้านโคกคูขาด หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
37 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
38 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
39 โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
40 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ เมืองนาท ขามสะแกแสง
41 โรงเรียนบ้านเมืองนาท เมืองนาท ขามสะแกแสง
42 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เมืองนาท ขามสะแกแสง
43 โรงเรียนบ้านเสมา เมืองนาท ขามสะแกแสง
44 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง เมืองนาท ขามสะแกแสง
45 โรงเรียนบ้านบุตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
47 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
48 โรงเรียนบ้านคูเมือง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
49 โรงเรียนบ้านสระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง
50 โรงเรียนบ้านครึมม่วง โนนเมือง ขามสะแกแสง
51 โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนเมือง ขามสะแกแสง
52 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) โนนเมือง ขามสะแกแสง
53 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ กุดพิมาน ด่านขุนทด
54 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ กุดพิมาน ด่านขุนทด 0-4443-0497
55 โรงเรียนวัดกุดพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด
56 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด
57 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) กุดพิมาน ด่านขุนทด
58 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ด่านขุนทด ด่านขุนทด (044) 389439
59 โรงเรียนบ้านหาญ ด่านขุนทด ด่านขุนทด
60 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด
61 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ด่านขุนทด ด่านขุนทด 044-389099
62 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด
63 โรงเรียนด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด (044) 389438
64 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ด่านขุนทด ด่านขุนทด
65 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ด่านนอก ด่านขุนทด
66 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านนอก ด่านขุนทด
67 โรงเรียนบ้านหนองบง ด่านใน ด่านขุนทด
68 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านใน ด่านขุนทด
69 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด
70 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน ด่านขุนทด
71 โรงเรียนบ้านหินหล่อง ตะเคียน ด่านขุนทด
72 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ตะเคียน ด่านขุนทด
73 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ตะเคียน ด่านขุนทด
74 โรงเรียนบ้านหินลาด ตะเคียน ด่านขุนทด
75 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ตะเคียน ด่านขุนทด
76 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ตะเคียน ด่านขุนทด
77 โรงเรียนบ้านวังโป่ง บ้านเก่า ด่านขุนทด
78 โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย บ้านเก่า ด่านขุนทด
79 โรงเรียนบ้านมะเริง บ้านเก่า ด่านขุนทด
80 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านเก่า ด่านขุนทด
81 โรงเรียนวัดบ้านกลาง บ้านเก่า ด่านขุนทด
82 โรงเรียนบ้านกุดโดก บ้านเก่า ด่านขุนทด
83 โรงเรียนบ้านสระพัง บ้านเก่า ด่านขุนทด
84 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา บ้านเก่า ด่านขุนทด
85 โรงเรียนบ้านแปรง บ้านแปรง ด่านขุนทด
86 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา บ้านแปรง ด่านขุนทด
87 โรงเรียนบ้านประดู่งาม บ้านแปรง ด่านขุนทด
88 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านแปรง ด่านขุนทด
89 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ บ้านแปรง ด่านขุนทด -
90 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด 081-7907906
91 โรงเรียนบ้านพันชนะ พันชนะ ด่านขุนทด
92 โรงเรียนบ้านมาบกราด พันชนะ ด่านขุนทด
93 โรงเรียนบ้านดอน พันชนะ ด่านขุนทด
94 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง พันชนะ ด่านขุนทด -
95 โรงเรียนบ้านหนองพลวง พันชนะ ด่านขุนทด 0-4443-0503
96 โรงเรียนบ้านหนองสาร สระจรเข้ ด่านขุนทด
97 โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้ ด่านขุนทด
98 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สระจรเข้ ด่านขุนทด 044-249085
99 โรงเรียนบ้านวังสนวน หนองกราด ด่านขุนทด 0-4475-2483
100 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน หนองกราด ด่านขุนทด
101 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองกราด ด่านขุนทด
102 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หนองกราด ด่านขุนทด
103 โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) หนองกราด ด่านขุนทด
104 โรงเรียนบ้านเกาะลอย หนองกราด ด่านขุนทด
105 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา หนองกราด ด่านขุนทด
106 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขุนทด
107 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง หนองกราด ด่านขุนทด
108 โรงเรียนบ้านหนองหัน หนองกราด ด่านขุนทด
109 โรงเรียนบ้านห้วย หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
110 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 044-430-333
111 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 0878773924
112 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
113 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
114 โรงเรียนบ้านจะบู หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
115 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
116 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
117 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
118 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา หนองบัวละคร ด่านขุนทด
119 โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) หนองบัวละคร ด่านขุนทด
120 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร หนองบัวละคร ด่านขุนทด
121 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ หนองบัวละคร ด่านขุนทด
122 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองไทร ด่านขุนทด
123 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองไทร ด่านขุนทด
124 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองไทร ด่านขุนทด
125 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองไทร ด่านขุนทด
126 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หินดาด ด่านขุนทด
127 โรงเรียนบ้านปราสาท หินดาด ด่านขุนทด
128 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ หินดาด ด่านขุนทด
129 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หินดาด ด่านขุนทด
130 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก หินดาด ด่านขุนทด
131 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง หินดาด ด่านขุนทด
132 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ด่านขุนทด
133 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ห้วยบง ด่านขุนทด
134 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ห้วยบง ด่านขุนทด
135 โรงเรียนบ้านหินเพิง ห้วยบง ด่านขุนทด
136 โรงเรียนบ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด 044-752668
137 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ห้วยบง ด่านขุนทด
138 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ห้วยบง ด่านขุนทด
139 โรงเรียนบ้านห้วยบง ห้วยบง ด่านขุนทด
140 โรงเรียนบ้านซับยาง ห้วยบง ด่านขุนทด -
141 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ห้วยบง ด่านขุนทด
142 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม ห้วยบง ด่านขุนทด
143 โรงเรียนบ้านคลองแค โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
144 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
145 โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
146 โรงเรียนบ้านดอนขวาง ทัพรั้ง พระทองคำ
147 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา ทัพรั้ง พระทองคำ
148 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ทัพรั้ง พระทองคำ
149 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) ทัพรั้ง พระทองคำ
150 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ
151 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ทัพรั้ง พระทองคำ
152 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ทัพรั้ง พระทองคำ 044753324
153 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ทัพรั้ง พระทองคำ
154 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ทัพรั้ง พระทองคำ
155 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ พังเทียม พระทองคำ
156 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว พังเทียม พระทองคำ
157 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) พังเทียม พระทองคำ
158 โรงเรียนบ้านทองหลาง พังเทียม พระทองคำ
159 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
160 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย พังเทียม พระทองคำ
161 โรงเรียนบ้านป่าเพกา พังเทียม พระทองคำ
162 โรงเรียนบ้านหัวถนน พังเทียม พระทองคำ
163 โรงเรียนบ้านโพนไพล พังเทียม พระทองคำ
164 โรงเรียนพระทองคำวิทยา มาบกราด พระทองคำ
165 โรงเรียนบ้านมาบกราด มาบกราด พระทองคำ
166 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผล มาบกราด พระทองคำ
167 โรงเรียนสระพระขมาดไพร มาบกราด พระทองคำ
168 โรงเรียนมาบกราดวิทยา มาบกราด พระทองคำ 044249721
169 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองหอย พระทองคำ
170 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค หนองหอย พระทองคำ
171 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หนองหอย พระทองคำ
172 โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย พระทองคำ
173 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 หนองหอย พระทองคำ
174 โรงเรียนบ้านบุเขว้า หนองหอย พระทองคำ
175 โรงเรียนบ้านถนนหัก หนองหอย พระทองคำ
176 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) หนองหอย พระทองคำ
177 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์
178 โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์
179 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์
180 โรงเรียนบ้านวังยายทอง วังยายทอง เทพารักษ์
181 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม วังยายทอง เทพารักษ์
182 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว วังยายทอง เทพารักษ์
183 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สำนักตะคร้อ เทพารักษ์
184 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สำนักตะคร้อ เทพารักษ์
185 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ (044) 227162
186 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 044227163
187 โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองแวง เทพารักษ์
188 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ หนองแวง เทพารักษ์ 044430454
189 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง หนองแวง เทพารักษ์
190 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง เทพารักษ์
191 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ หนองแวง เทพารักษ์
192 โรงเรียนบ้านหิงห้อย หนองแวง เทพารักษ์
193 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองแวง เทพารักษ์
194 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองแวง เทพารักษ์
195 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ กำปัง โนนไทย
196 โรงเรียนบ้านอ้อไพล กำปัง โนนไทย
197 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ กำปัง โนนไทย
198 โรงเรียนบ้านกำปัง กำปัง โนนไทย
199 โรงเรียนบ้านจาน กำปัง โนนไทย
200 โรงเรียนบ้านนา กำปัง โนนไทย
201 โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลู โนนไทย
202 โรงเรียนบ้านกะพี้ ค้างพลู โนนไทย
203 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ค้างพลู โนนไทย
204 โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลู โนนไทย
205 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ด่านจาก โนนไทย
206 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง ด่านจาก โนนไทย
207 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก โนนไทย
208 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ด่านจาก โนนไทย
209 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ถนนโพธิ์ โนนไทย
210 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ถนนโพธิ์ โนนไทย
211 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ บัลลังก์ โนนไทย
212 โรงเรียนเทพคงคา บัลลังก์ โนนไทย
213 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี บัลลังก์ โนนไทย
214 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า บัลลังก์ โนนไทย
215 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด บัลลังก์ โนนไทย
216 โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) บัลลังก์ โนนไทย
217 โรงเรียนบึงคำคู บัลลังก์ โนนไทย
218 โรงเรียนบ้านหนองแจง บัลลังก์ โนนไทย
219 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา บ้านวัง โนนไทย
220 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน บ้านวัง โนนไทย
221 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา บ้านวัง โนนไทย
222 โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) บ้านวัง โนนไทย 044-753718,753719
223 โรงเรียนบ้านหนองดุม มะค่า โนนไทย
224 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง มะค่า โนนไทย
225 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง มะค่า โนนไทย
226 โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สายออ โนนไทย
227 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สายออ โนนไทย
228 โรงเรียนบ้านสระตอง สายออ โนนไทย
229 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สายออ โนนไทย
230 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สำโรง โนนไทย
231 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 สำโรง โนนไทย
232 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำโรง โนนไทย
233 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง โนนไทย
234 โรงเรียนบ้านหนองกราด สำโรง โนนไทย
235 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สำโรง โนนไทย
236 โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนไทย โนนไทย
237 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย โนนไทย
238 โรงเรียนอนุบาลชลอใจ โนนไทย โนนไทย
239 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย โนนไทย
240 โรงเรียนบ้านสระจรเข้(คุรุราษฎร์ฯ) โนนไทย โนนไทย
241 โรงเรียนโนนไทย โนนไทย โนนไทย
242 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง โนนไทย โนนไทย 044-753740
243 โรงเรียนศิริบ้านไร่ โนนไทย โนนไทย