ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อารยา ไร่สงวน
ครู คศ.3

รินดา เชาว์ขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0