ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อารยา ไร่สงวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

รินดา เชาว์ขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5