ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นภา มงคลชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

กำไร หุยขุนทด
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

จิระวรรณ พิกขุนทด