ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
18 พฤษภาคม 2559 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) ภาคเรียนที่ 1
นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 นายรัฐพนธ์ มากแสงสิริ ประธานศูนย์ขุนทด นายองอาจ วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.นม.5 ร่วมตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยดร.ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวตะเกียด พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2559,09:42   อ่าน 1529 ครั้ง