ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรอง
18  ธันวาคม  2558  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา)
                 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง  เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตามกฎ  คำปฏิญาณและคติพจน์ของลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง  ได้รับเกียรติจาก  ผอ.เลิศสุวัฒน์  สุธงสาชาตรี  (ผอ.รพ.สต.หนองบัวตะเกียด)  ศน.องอาจ  วิชัยสุชาติ  ศน.สพป.นครราชสีมา เขต 5 และคณะร่วมเป็นวิทยากร  ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน
                  ผอ.ดร.ภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝึก  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา  ณ  โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2558,14:56   อ่าน 757 ครั้ง