ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
18 พฤศจิกายน 2558 พิธีเปิด โครงการโรงเรียนธนาคารบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
วันที่  18  พฤศจิกายน  2558  นายสุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการโรงเรียนธนาคารบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  ดร.ภัทรนิษฐ์  วงศ์บุญญฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)  ได้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมอย่างสม่ำเสมอ  รู้หลักการบริหารที่ถูกต้อง  รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ  และรู้จักใช้เวลาทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม  ทั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคาร  ธ.ก.ส.  จำนวน  50,000  บาท  โดยมี  นายสุขเษม  สินเสาร์  ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา หนองบัวตะเกียด  นายรัฐพนธ์   มากแสงสิริ  ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขุนทด  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครอง  ร่วมพิธีเปิดอย่างอบอุ่น  ในครั้งนี้  นักเรียนได้เปิดบัญชีเงินฝาก  100 %ยอดเงินฝากในวันนี้เป็นเงิน  39,000  บาท  ขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้​
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2558,15:06   อ่าน 709 ครั้ง